Veebisaidi kasutustingimused (EESTI)

Standardsed dokumendid | Säilitatakse | Eestis

Tingimused, mis käsitlevad juurdepääsu veebisaidile ja selle kasutamist Eesti õiguse alusel. Käesolev materjal kandis varem nime „Veebisaidi kasutustingimused“ (EESTI).

ENNE SAIDI KASUTAMIST LUGEGE PALUN KASUTUSTINGIMUSED TÄHELEPANELIKULT LÄBI  

MIDA NEED TINGIMUSED SISALDAVAD?  

Nendes tingimustes on kirjas meie veebisaidi https://www.euronetatms.ee/ (meie veebisait) kasutamise eeskirjad.

KES ME OLEME JA KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA  

https://www.euronetatms.ee

on veebisait, mida haldab Euronet 360 Finance Limited – filiaal (viidatud ka kui “meie“, “meile kuuluv“või “meid“), mis on registreeritud äriühinguna numbri 14756049 all ja mille registrijärgne asukoht on: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149 ja VAT number EE10221313.

Kui soovite meiega ühendust võtta, saatke e-kiri aadressil contact@euronetworldwide.com või helistage meie klienditeenindusse numbril 0800 032 0707.

Kui soovite esitada kaebust seoses veebisaidi toimimise või kasutamisega, saatke see e-kirjaga ülaltoodud e-posti aadressile. Palun kirjeldage kaebuses oma probleemi seoses saidi toimimise või kasutamisega ning jätke meile oma kontaktandmed.

KÄESOLEVA VEEBISAIDI KASUTAMINE TÄHENDAB, ET OLETE KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUS  

Meie veebisaidi kasutamisega kinnitate, et olete hetkel kehtivate saidi kasutustingimustega nõus ja järgite neid.

Kui te nende tingimustega ei nõustu, ei tohi te meie veebisaiti kasutada.

Soovitame teil kasutustingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

TEIE SUHTES VÕIVAD KEHTIDA KA MUUD TINGIMUSED  

Kasutustingimustes viidatakse ka järgmistele tingimustele, mis kehtivad samuti meie saidi kasutamisel:

VÕIME KASUTUSTINGIMUSI MUUTA  

Võime kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Alati, kui soovite meie veebilehte kasutada, kontrollige ka meie kasutustingimusi veendumaks, et olete kehtivate tingimustega kursis. Kasutustingimusi uuendati viimati 25.09.2019.

VÕIME TEHA OMA VEEBISAIDIL MUUDATUSI

Võime aeg-ajalt oma veebisaiti uuendada ja muuta, et kajastada muudatusi oma toodetes, kasutajate vajadustes ja ärilistes prioriteetides.

Vastutate kõigi vajalike korralduste eest (sh kokkuleppe eest oma telekommunikatsiooniteenuse pakkujaga), et saada juurdepääs meie veebisaidile.

VÕIME OMA SAIDI AJUTISELT PEATADA VÕI MAHA VÕTTA  

Meie sait on kättesaadav tasuta.

Me ei garanteeri, et meie veebisait või selle sisu on alati katkematult kättesaadav. Võime ajutiselt peatada, maha võtta või piirata kogu oma saidi või selle mis tahes osa kättesaadavust ärilistel ja tegevuslikel põhjustel. Püüame teile oma saidi igast peatamisest või mahavõtmisest mõistliku aja jooksul ette teatada.

Vastutate ise ka selle eest, et kõik isikud, kes teie internetiühenduse kaudu meie veebisaidile pääsevad, oleksid teadlikud käesolevatest kasutustingimustest ja muudest kohalduvatest tingimustest ning täidaksid neid.

MEIE SAIT JA SEALNE TEAVE ON MÕELDUD AINULT KASUTAJATELE EESTIS

Meie veebisait ja sealne teave on mõeldud Eestis elavatele inimestele. Me ei kinnita, et meie saidil või selle kaudu kättesaadav sisu on sobiv kasutamiseks või kättesaadav teistes asukohtades.

KUIDAS MEIE SAIDIL TOODUD MATERJALE KASUTADA  

Meile kuuluvad kõik meie veebisaidi ja seal avaldatud materjalide intellektuaalomandi õigused ja litsentsid. Kõnealused tööd on kaitstud autoriõiguse seaduste ja -lepingutega kogu maailmas. Kõik need õigused on kaitstud.

Võite printida ühe eksemplari ja laadida alla väljavõtteid meie saidi leheküljest/lehekülgedest isiklikuks kasutamiseks ja juhtida oma organisatsiooni inimeste tähelepanu meie veebisaidil avaldatud sisule.

Te ei tohi ühelgi viisil muuta välja trükitud või alla laaditud materjalide paberkoopiaid ega digikoopiaid ega kasutada illustratsioone, fotosid, video- või heliseeriaid ega graafikat kaasnevast tekstist eraldi.

Meie (ja kõigi tuvastatavate kaasautorite) kui oma saidi sisu autori staatus tuleb alati eraldi välja tuua.

Keelatud on kasutada mistahes osa meie saidi sisust kaubanduslikel eesmärkidel, ilma et oleksite saanud meilt või meie litsentsiandjatelt selleks litsentsi, samuti on keelatud eelmainitud sisu täielik või osaline reprodutseerimine, levitamine või avaldamine teistel kandjatel.

Kui prindite, kopeerite või laadite alla mis tahes osa meie veebisaidist, rikkudes neid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie veebisaidi kasutamiseks kohe ja peate meie nõudmisel tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide eksemplarid.

ÄRGE JÄÄGE LOOTMA ÜKSNES MEIE VEEBISAIDIL TOODUD TEABELE  

Meie saidi sisu on mõeldud ainult üldiseks informatsiooniks. See ei ole mõeldud teile nõu andmiseks, millele võiksite toetuda. Enne meie saidi sisu alusel mis tahes otsuste tegemist või neist hoidumist peate küsima professionaalset või erialast nõu.

Kuigi teeme mõistlikke jõupingutusi, et ajakohastada teavet oma saidil, ei anna me mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi, et meie saidi sisu on täpne, täielik, ajakohane või otsingutes avalikult kättesaadav. See kehtib ka kolmandate isikute pakutava sisu kohta. Prognoosid ja hinnangud kajastavad vastava autori arvamust vastava prognoosi või hinnangu koostamise või väljatöötamise ajal. Need võivad olla praeguste arengute tõttu vananenud või muul viisil muutunud ilma, et selliseid avaldatud hinnanguid, täpsustusi ja esitatud teavet oleks muudetud. Kui sisu on kättesaadavaks tehtud kolmandate isikute poolt või kajastab kolmandate isikute arvamust, ei pea see vastama meie seisukohtadele, vaid võib olla nendega ka vastuolus.

ME EI VASTUTA LINGITUD VEEBISAITIDE SISU EEST  

Kui meie veebisait sisaldab linke muudele veebisaitidele ja kolmanda osapoole sisule, on sellised lingid mõeldud ainult üldiseks informatsiooniks. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada kui meie heakskiitu sellistele lingitud veebisaitidele või seal avaldatud sisule.

Meil ei ole nende saitide ega seal avaldatud materjalide sisu üle mingit kontrolli.

KASUTAJA LOODUD SISU EI OLE MEIE POOLT KINNITATUD  

See sait võib sisaldada teavet ja materjale, mida teised saidi kasutajad on üles laadinud, sh teadetetahvlitele ja jututubadesse. Me ei ole säärast teavet ega materjale kontrollinud või heaks kiitnud. Teiste kasutajate poolt meie saidil väljendatud seisukohad ei esinda meie seisukohti ega väärtusi.

KUIDAS ESITADA KAEBUST TEISTE KASUTAJATE POOLT ÜLES LAADITUD SISU KOHTA  

Kui soovite esitada kaebust teiste kasutajate poolt üles laaditud sisu kohta, võtke meiega ühendust aadressil https://www.euronetatms.ee/vota-uhendust/.

KUIDAS ME VÕIME TEIE ISIKUANDMEID KASUTADA  

Kasutame teie isikuandmeid ainult vastavalt oma isikuandmete kaitse teatisele: https://www.euronetatms.ee/andmete-privaatsusteatis/.

ME EI VASTUTA ARVUTIVIIRUSTE EEST JA TEIL ON KEELATUD LAADIDA VIIRUSI MEIE VEEBISAIDILE  

Saidi kasutamiseks on vaja internetiühendusega seadet, kus on olemas veebilehitseja (Mozilla, Internet Explorer, Chrome või nende uuendused), kus on kasutusel Javascript ja küpsised. Me ei garanteeri, et meie sait on turvaline ning vigadest või viirustest vaba.

Te vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest, mis laseb teil pääseda meie veebisaidile. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, laadides teadlikult üles viiruseid, troojaprogramme, usse, loogikapomme ning muud pahavara või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi üritada saada volitamata juurdepääsu meie veebisaidile, serverile, kus meie veebilehte hoitakse, ega ühelegi meie saidiga ühendatud serverile, arvutile ega andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenusetõkestusrünnaku ega hajutatud teenusetõkestusrünnaku kaudu. Selline tegevus võib olla keelatud ja teavitame sellest asjaomaseid õiguskaitseasutusi ning teeme nendega koostööd, avalikustades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saidi kasutamiseks kohe.

REEGLID MEIE SAIDI LINKIMISE KOHTA  

Tohite meie avalehte linkida tingimusel, et teete seda ausalt ja seaduslikult ning ei kahjusta sellega meie mainet ega kasuta seda ära.

Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks mistahes seosele meiega, meie heakskiidule või soovitusele, kui seda ei eksisteeri.

Te ei tohi linkida meie veebisaiti ühegi teise veebisaidiga, mis ei kuulu teile.

Meie veebilehte ei tohi raamida ühelegi teisele veebisaidile, samuti ei tohi luua linki, mis viiks meie saidi mistahes muule lehele kui meie avaleht.

Jätame endale õiguse tühistada linkimisluba ilma ette teatamata.

Kui soovite meie veebilehe sisu linkida või seda kasutada muul viisil kui eelpool kirjeldatud, kasutage e-post aadressi:contact@euronetworldwide.com.

MILLISE RIIGI ÕIGUSE ALUSEL LAHENDATAKSE VÕIMALIKUD ERIMEELSUSED?  

Käesolevate veebisaidi kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigust. Kõik erimeelsused, mis tulenevad meie saidi kasutamisest või on sellega seotud ja mida pole võimalik lahendada läbirääkimistega, lahendatakse territoriaalselt ja materiaalõiguslikult pädevas kohtuasutuses.

Viitame siinkohal Euroopa Liidu veebipõhise kohtuvälise vaidluste lahendamise platvormile aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Võtke ühendust
TASUTA TELEFON

Otsi