Võrguleping

Meie partnerpankadel ja -finantsasutustel on paindlike võrgulepingute kaudu juurdepääs sularahaautomaatide võrgule. Leping suurendab koheselt pankade/finantsasutuste kohalolekut turul ilma vajaduseta kapitalimahutusteks.

Tänu ISO8583 spetsifikatsioonile saame luua minimaalse teenindushäirega host–host (H2H) otseühendusi panga/finantsasutuse IT-süsteemidega.

Eelised pangale:

  • väiksemad tegevuskulud, kasumi ja tulu kasv vajaduseta investeerida;
  • olemasoleva sularahaautomaadipargi osaline või täielik ost: kohene kapitalisüst ja positiivne rahavoog;
  • vastutus täiesteenuse eest, sh kokkulepitud teenindustasemed ja paindlik koostöö;
  • täiustatud sularahavajaduse prognoosimise ja -automaadi täitmise protsessid;
  • sularahaautomaatide suurem turvalisus;
  • suurem sularahaautomaatide võrgustik ja ühendus Euronet EFT sularahaautomaatide võrguga;
  • lisandväärtusteenused klientidele;
  • äritegevuse järjepidevus;
  • pangateenuste parem kättesaadavus klientidele.

SULARAHAAUTOMAADI TEENUSE SISSEOST

Pakume ka oma toodetega sobivaid ülemaailmseid müüjalepinguid ja teenuseid.

VARADE OSTUPROGRAMM

Pakume kulude optimeerimiseks ja turul tegutsemiseks erinevaid eeliseid.

Võtke ühendust
TASUTA TELEFON

Otsi