Kas Euroneti pangaautomaadid on pettus? – tõde äri taga

Kas Euroneti pangaautomaadid on pettus? – tõde äri taga

„Euroneti pangaautomaadid on kallid“, „Euronet on petuvärk…“, „Nad varastasid mu raha…“, „Nad on ebaeetilised…“, „Ära kasuta Euroneti pangaautomaate…“, „See on täielik pettus…“.

Need on väited, mida tarbijad või reisiblogijad aeg-ajalt sotsiaalmeedia kaudu postitavad. Püüame vastata võimalikult paljudele kommentaaridele. Loodame tekitada tasakaalustatumat ja faktipõhisemat mõttevahetust.

Seadusandlus kohustab meid tegutsema kõikjal maailmas avatult ja läbipaistvalt. Meil on kohustus oma huvigruppide, sh klientide, ettevõtjate ja finantsasutuste ees, kellega koostööd teeme, aga ka oma töötajate, juhtide ja aktsionäride ees ajada oma äri eetiliselt. 

„Euronet on petuvärk…“

Väide „Euronet on petuvärk…“ viitab sellele, nagu tegeleksime pettuse või ebaausa skeemitamisega… mis ei vasta lihtsalt tõele, ega ka meie äritegevuse põhimõtetele. 

Oleme USA aktsiaturul noteeritud ettevõte ja meil on Euroopas mitu reguleeritud esindust. Nende üle teostavad järelevalvet Ühendkuningriigi, Saksamaa ja teiste riikide järelvalveasutused. Oleme ka ülemaailmsete maksekaardisüsteemide (nagu Visa, Mastercard, Amex, Diners jne) liige. Peame järgima valdkonna aluspõhimõtteid, nagu nt Maksekaarditööstuse standardid. Kõik eelnimetatu sunnib meid tegutsema kõrgel tasemel ja kõiki kehtivaid seadusi järgides. See on kõikide nende organisatsioonide reeglitele ja määrustele lisaks. See tähendab, et meie tegevust juhivad erineva taseme reeglid ja eeskirjad, mis tagavad, et järgime kogu maailmas äritegevusele ja pangaautomaaditeenuste pakkumisele kehtivaid kõiki nõudeid.

Kõik ülalnimetatud standardid kohustavad meid vastavaid nõudeid ja kohustusi täitma, katsetama ja täiustama, et kaitsta ettevõtjaid ja nende kliente.

Peame järgima seadusi ja krediitkaardisüsteemide reegleid, mis määravad kindlaks nt pangaautomaadi ekraani vood, pangaautomaadi ekraanil kasutatav sõnastus, kaardi turvalisus, andmekaitse, tarkvara turvalisus, maksete turvaline töötlemine, pettustevastane kaitse, sularahaohutus ja võltsitud pangatähtede otsimine. Need reeglid ja eeskirjad sätestavad isegi pangaautomaadi ekraanil kasutatava fondi suuruse!

Need on vaid mõned paljudest kohustustest, mida peame täitma, et pakkuda nõuetele vastavaid ja turvalisi pangaautomaate. Oleme oma laitmatu maine üle reguleerivate asutuste, krediitkaardisüsteemide ja valdkonnasiseste asutuste seas väga uhked.

Kahjuks on meie pangaautomaatide, tasude ja pakutavate teenuste kohta endiselt liikvel valeteavet ja tõele mittevastavaid kommentaare.

Kuulda, et „Euronet on kamp pettureid ja vargaid“ on masendav ja lihtsalt vale!

Euronet on hallanud pangaautomaate kontsernina üle 26 aasta. Euronetist on saanud üks juhtivaid ülemaailmseid maksete tegemise ja töötlemise pakkujaid. Teeme koostööd pankade, krediidiasutuste, kohalike tehingu töötlemise platvormide, suurte ja väikeste jaemüüjate ning ehk kõige olulisem – tarbijaga.

„Petturid“ tulevad tavaliselt välja lühiajaliste ideedega, et üksikisikuid ära kasutada. Teame, et me ei kuulu selle kriteeriumi alla, nii et väite „Euronet on kamp petturid…“ kasutamine on täiesti vale ja loodame siiralt, et pärast selle lugemist ei arva ka teie enam nii.

„Nad varastasid mu raha, nad on vargad, nad skeemitavad ja petavad teid …“

Teame, et seda tüüpi süüdistused tulenevad pigem pettumusest või arusaamatusest, kes ja miks teilt mingit tasu võtab. Kohene mõte kipub olema, et raha on kas varastatud või ebaseaduslikult ära võetud. On 3 levinumat olukorda, mis võivad seda tüüpi oletuseni viia…

1.olukord

Pangaautomaat sularaha ei väljastanud, kuid pangakontol on kirjas, et raha on välja võetud. Põhjuseid, miks automaat ei pruugi oma ülesannet täita, on palju. Me kõik teame, et igasugune tehnoloogia, sealhulgas sülearvutid ja telefonid, ei pruugi alati teha seda, mida oleme palunud. Pangaautomaatidega võivad kaasneda probleemid nagu riistvararikked, probleemid toitega või GPRS/Interneti-signaali langus ja katkestused.

Mõistame pettumust, kuid see ei tähenda, et Euronet on vargad või et oleksime klientidelt raha varastanud.

Tavaliselt saab pangaautomaatide tarkvara aru, et midagi läks valesti ja pöörab automaatselt tehingu tagasi. Seejärel tagastatakse summa kontole. Muudel juhtudel võivad teatud tehingutüübid kuvada hoiatuse, mille puhul pank või kaardi väljastaja peab täiendavalt asja uurima. Sel juhul peab klient esitama päringu oma panga või kaardi väljaandjale, misjärel alustatakse reguleeritud tagasimakseprotsessiga.

Kui pank on kinnitanud, et tegemist oli ehtsa tehinguga, kantakse raha kontole tagasi. Iga pangaautomaadis tehtud tehing logitakse (auditi eesmärgil) vastavalt krediitkaardisüsteemis ette nähtud reeglitele. Seetõttu peab klient rääkima otse oma pangaga ja lubama tal enda nimel protsessi alustada.

Selguse huvides, Euronet ei ole „pettur“ ega omasta taotletud raha. Taolises olukorras ei saa me seda tüüpi tehingutest ei rahalist ega mingit muud kasu.

2.olukord

Pangaautomaat võtab taotletud sularaha tagasi. Sisuliselt on tehing tehtud ja sularaha kliendile antud… kuid millegipärast pole sularaha ettenähtud ajal välja võetud ning pangaautomaat on sularaha tagasi võtnud.

Pangaautomaadi operaatorina peame järgima krediitkaardisüsteemi reegleid ja kokkulepitud maksimaalset aega, mille jooksul tohib sularaha hoida enne selle automaati tagasitõmbamist. See tähendab, et sularaha on liiga kaua väljas olnud. Enne sularaha tagasivõtmist kostub pangaautomaadist aga mitmeid märguandeid, mis kutsuvad klienti sularaha vastu võtma. See kestab kuni 45 sekundit. Kui te teatud aja jooksul sularaha vastu ei võta, aktiveeritakse pangaautomaadi turvaprotokoll.

Kõik need protokollid on kliendi kaitsmiseks. Soovime vältida olukordi, kus näiteks järgmine klient paneb selle sularaha endale tasku, takistades nii klienti oma raha tagasi küsimast ja saamast.

Kui pangaautomaat võtab sularaha tagasi automaati, palume kliendil võtta ühendust oma panga või kaardi väljastajaga. Vaidlusega tegeleb seejärel edasi kaardi väljastaja, mitte Euronet. Sularaha väljavõtmine on digitaalne tehing, mis tuvastatakse pangaautomaadi tarkvara auditi logiga ja väljamakse summa tagastatakse kliendi kontole.

See ei tee Euronetist kunagi „pettureid ega vargaid“. Ja mis veelgi olulisem, me ei saa seda tüüpi tehingutest ei rahalist ega mingit muud kasu. 

3.olukord

Ja viimasena… pangaautomaadiga seotud tasud.

Mõiste „tasuta pangaautomaat“ on väärnimetus. Kõigel on oma hind! Kuigi kliendid võivad arvata, et pangaautomaadid pakuvad tasuta teenust, tasub siiski mõelda, kust tulevad pangaautomaadi ülalpidamiskulud või kasvõi vaadata pankade või kaarte väljastavate asutuste kontolepinguid! Panga pangaautomaadi haldamiskulude subsideerimiseks kasutatakse sageli igakuiseid kontotasusid, hüpoteegi intressimäärasid või laenuintresse.

Ka Euronetil tekivad pangaautomaadi käitamise kulud. Hüvitame need kulud selgelt ja läbipaistvalt, pakkudes pangaautomaatide ekraanidel valikuvõimalusi. ELi ja liikmesriikide seadused ning vastavate krediitkaardisüsteemide reeglid nõuavad piiriüleste tehingute puhul kohaldatavate tasude täielikku läbipaistvust ja me täidame neid nõudeid.

Osana nendest reeglitest ja soovist hoida oma kliente asjadega täielikult kursis kuvame pangaautomaati kasutavale kaardiomanikule selgelt kõik seotud tasud.

Enne tehingu jätkamist peab klient nõustuma tasudega, nagu on näidatud ekraanil. Me ei sunni ega saa sundida kliente tasusid aktsepteerima. Nad võivad tehingu igal ajal tasuta katkestada. Otsuse tehinguga jätkamise kohta teeb ainult klient. Valuuta konverteerimise korral võib klient valida ka erinevate valikute vahel ja sel juhul võivad nad valida oma panga, kes teeb konverteerimise panga poolt kohaldatavate vastavate tasudega.

Suurem osa negatiivsetest veebikommentaaridest, mis meile osaks saavad, tulenevad tavaliselt meie pangaautomaatides võetavatest valuuta konverteerimistasudest. Mõned blogid, kommentaarid ja videod ütlevad avalikkusele, et me petame inimesi, aga loomulikult pole see nii. Selle teenuse suhtes kehtivad väga ranged reeglid ja need on kehtestatud krediitkaardisüsteemide, mitte Euroneti poolt.

Oleme üks väheseid ettevõtteid, kes järgib rangelt erinevaid nõudeid ja eeskirju. Selliste nõuete hulka kuuluvad kohustuslikud ekraanil kuvatavad sõnumid, mis tutvustavad kliendile teenust, tasusid ja valikuid, pakkudes kogu tehingu vältel täielikku läbipaistvust.

Samuti on oluline arvestada, et pangaautomaatide pakkujad üle kogu Euroopa on kulutõhususe või eelarvepiirangute tõttu pangaautomaate eemaldamas. Euroneti eesmärk on meie pangaautomaatide pideva globaalse laienemise kaudu tagada sularaha kättesaadavus mitte ainult suuremates linnades, vaid ka maapiirkondades ja kaugemates kohtades, kasutades algatust „Naabruskondade pangaautomaadid“.

Pakume oma pangaautomaatide kasutajatele läbipaistvat teenust.

Pea kõik pangavälised pangaautomaatide pakkujad võtavad oma pangaautomaatide kasutamise eest tasu. Kuid see jääb alati kasutaja valikuks, kas ta soovib määratud tasuga nõustuda või mitte. Mõned pangad nõuavad isegi lisatasusid, kui nende klient kasutab mõne teise panga või sõltumatu operaatori pangaautomaati. Igakuiste pangaväljavõtete kaudu näeb kaardiomanik seda tüüpi tasusid hiljem, kuna need on mõnikord varjatud.

Tegutseme kooskõlas valdkonna nõuetega ja meid auditeeritakse korrapäraselt…

Meie maksete töötlemise ja pangaautomaatide tarkvara uuendatakse korrapäraselt, vastavalt valdkonna nõuetele, samuti viiakse läbi nn stressiteste. Kasutame uusimat riistvara, mille ühiku hind võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Katame paigaldustasud, pakume ja loome funktsioone, mis võimaldavad pangaautomaati turvaliselt täita. Samuti maksame pangaautomaatide sularahaga täitmise eest ja tagame sularaha vastavust Euroopa pangatähtede autentsusnõuetele. See tähendab, et meie pangaautomaadis kasutatav sularaha vastab rahatähtede kvaliteedi ja võltsitud pangatähtede eemaldamise ja muus osas asjakohastele panganduse valdkonna nõuetele. Samuti hoolitseme selle eest, et sularaha oleks korrektselt pakitud ja sertifitseeritud sularahavedajate poolt turvaliselt kohale toimetatud. Sama moodi käitame, teenindame ja hooldame pangaautomaate, pakume tehnilist tuge ning enamikul juhtudel maksame ka igakuist renti kaupmeestele, kes meie pangaautomaate oma pinnal majutavad.

Mõistame, et klientidele ei pruugi meeldida pangaautomaadi kasutamise eest tasu maksta. Kuid tasakaalustame need tasud oma ettevõtjatele, partneritele ja klientidele väga vajaliku, kasuliku ja mugava võimaluse pakkumisega. Kellel vastasel juhul juurdepääs sularahale kui maksevõimalusele puudub.

Samuti tasub kaaluda, kui palju te seda mugavust väärtustate? Kas maksate oma toidukaupade kohaletoimetamise eest väikest tasu? Kas maksate kohalikus kaupluses toidu eest veidi rohkem, kuna see asub teie kodust lühikese jalutuskäigu kaugusel? Kas maksate bensiinihinnalt paar senti rohkem, kuna tankla jääb teie teele? Või siis, kui kasutate iseseisvat pangaautomaati, sest võõras linnas või riigis läheb vaja sularaha? Tasub mõelda, kuidas mugavus välja näeb.

„Euronet on ebaeetiline…“

Oleme siin viidanud sõnastiku definitsioonile, kuna see ei kajasta meid kui ettevõtet… Ebaeetiline tähendab moraaliprintsiipide puudumist ja soovimatust järgida korrektseid käitumisreegleid.

Lisaks sellele, et oleme börsil noteeritud ettevõte ja meie pangaautomaatide äriga on seotud mitu reguleeritud asutust, peame alati kinni ka seadusandlusest ja krediitkaardisüsteemide eeskirjadest. Samuti oleme uhked oma eetika üle tööandjana, naabruskonna liikmena ja maksesektori mõtteliidrina.

Ettevõte osaleb ka laiema kogukonna toetamises. Osaleme aktiivselt kohalikes kogukondades vabatahtliku töö, heategevustoetuse (rahalise ja muu) kaudu ning partnerluste kaudu omavalitsustega, et pakkuda pangaautomaate ka kaugemates kohtades. Meie pangaautomaadid reklaamivad ekraanidel ka avalike teenuste sõnumeid. Partnerluse kaudu MTÜde ja riiklike ametiasutustega saame kuvada teavet kadunud lastest mitmes Euroopa riigis.

Hiljuti toetasime Euroopas COVID19 pandeemiaga seoses kehtiva ohutu vahemaa nõude ja terviseeeskirjade järgimise kampaaniat. Meie pangaautomaatide ekraanidest sai pandeemia ajal kodanikega suhtlemise võimalus. Seda kõike täiesti tasuta.

Meie Euroneti juhatus tegi otsuse COVID19 pandeemia ajal mitte koondada ühtegi töötajat. Oleme selle otsuse üle uhked.

Euronet Worldwide 2020. aasta 2. kvartali pressiteates märkisime…

„Meie põhirõhk on olnud töötajate tervise ja ohutuse tagamisel, klientidele katkematute ja täiustatud teenuste pakkumisel ning rahalisel vastutusel oma aktsionäride ees.“ 

Euroneti ligi 8000 töötaja tervise ja ohutuse tagamiseks viis ettevõte praktiliselt kõik oma töötajad üle kodusele kaugtööle. See protsess viidi tõhusalt lõpuni ja toimib jätkuvalt tõhusalt, suures osas tänu meie töötajate eeskujulikule panusele ning tipptasemel, arenenud arhitektuuritehnoloogia infrastruktuurile, mille oleme kõikjal maailmas kasutusele võtnud, sealhulgas küberturvalisuse ja kaugjuurdepääsu meetmed. Meie tublid töötajad ja tehnoloogilised süsteemid on võimaldanud meil kiiresti reageerida mitmete klientide alternatiivsetele ja kiirendatud nõuetele. Euronet Worldwide ei koondanud ega saatnud ühtegi töötajat kriisi ajal sundpuhkusele.

Sõnad… „Euronet on petturid, vargad ja ebaeetilised…“ ei kahjusta mitte ainult meie äri, vaid ka meie töötajaid ja kliente! Need sõnad ei käi Euroneti kohta.

Sularaha väljavõtmise tasude ja lisakulude teema tekitab alati emotsionaalset vastukaja. Pangaautomaatide arv kogu Euroopas väheneb ja pangad vähendavad oma klientidele pakutavaid teenuseid kontorite sulgemise kaudu. Euronet pakub uhkusega alternatiivseid vahendeid väga vajalike sularahateenuste osutamiseks ja selle kasutamine on täiesti vabatahtlik. 

Meid ründavad sageli digi- ja veebiblogijad, vlogijad ja sotsiaalmeedia postitused, mis kajastavad meie ettevõtet ja pakutavaid teenuseid negatiivses ning ebatäpses valguses.

Selguse huvides: Euronet ei ole skeemitajad, me pole vargad ega ebaeetilised, samuti ei peta me inimesi. Oleme läbipaistvad, nõuetele vastavad ja reguleeritud. Meie pangaautomaatide ekraanidel kuvatakse selgelt kõik tasud, millega klient saab kas nõustuda või mitte. Selle otsuse teeb eranditult klient.

Oleme kogemustega ülemaailmne ettevõte, mis pakub, haldab ja teenindab tuhandeid pangaautomaate kogu maailmas. Kontsernina vastutame maksete ja maksetöötlusteenuste ning tark- ja riistvaralahenduste pakkumise eest enam kui 170 riigis. Anname tööd tuhandetele inimestele üle maailma ja oleme NASDAQi börsil noteeritud ettevõte.

Meie jaoks on oluline, et saaksime pakkuda erinevaid makse- ja valikuvõimalusi neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Sealhulgas kõige kaitsetumatele inimestele ja neile, kes sõltuvad sularahast. Teeme kohalike omavalitsuste ja kogukondadega koostööd, et pakkuda kõigile mugavaid ja läbipaistvaid teenuseid. Loodame, et see ajaveeb annab sulle meie tegevusest parema ja täpsema ülevaate. Samuti loodame, et oleme suutnud sind veenda, et väide „Euronet on petturid“ ei vasta tõele.

Kui teil on käsitletud teemade kohta lisaküsimusi, võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu. Vastame teile esimesel võimalusel.

Võtke ühendust
TASUTA TELEFON

Otsi